BAHAGIAN B – KARANGAN RESPONS TERBUKA
TAHUN/ISU
DIMENSI DIRI
DIMENSI KELUARGA/
MASYARAKAT
DIMENSI NEGARA/
NASIONAL
DIMENSI ANTARABANGSA
DIMENSI KOMSAS
2005
Trend semasa yang menjadi ikutan remaja dari segi gayahidup dan berpakaian
Pembentukan sahsiah anak-anak
Meningkatkan mutu sukan negara
Persengketaan dan peperangan di beberapa tempat di dunia
Menulis cerpen berdasarkan maksud peribahasa
2006
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Menghargai jasa ibu bapa
Industri pertanian
Masalah jerebu di rantau Asia Tenggara
Nilai-nilai murni dalam karya sastera
2007
Menyampaikan ceramah tentang Rukun Negara membentuk rakyat yang berkualiti
Pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu
Institusi pendidikan berasaskan kemahiran
Kemiskinan di kebanyakan negara di dunia
Menulis cerpen atau skrip drama yang berakhir dengan dialog
2008
Menyediakan laporan Majlis Anugerah Cemerlang di sekolah
Kawasan petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga
Penyakit demam denggi
Pertandingan sukan peringkat antarabangsa
Kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
2009
Harapan ibu bapa agar anak-anak menjadi insan berguna
Aktiviti bercucuk tanam di sekitar rumah
Pengetahuan tentang sejarah penubuhan negara
Pemanasan global
Pengajaran dalam novel yang dibaca
2010
Peranan pengawas membantu pihak sekolah
Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa
Peranan rakyat menjamin kesejahteraan negara
Penyakit berjangkit di dunia
Menilis cerpen berdasarkan maksud peribahasa
Advertisements