ASPEK-ASPEK KOMSAS DALAM PROSA TRADISIONAL HIKAYAT INDERA NATA
Sumber: Blog Cikgu Azaman
ITEM
PERNYATAAN
HURAIAN
Tema
Pengembaraan anak raja yang menempuh pelbagai cabaran demi melaksanakan tugas raja
Indera Nata mengembara kerana ingin mencari gajah bergadingkan emas atas perintah ayahandanya, Raja Rom. Pelbagai cabaran terpaksa ditempuh oleh Indera Nata seperti menemui binatang buas, mendaki bukit yang tinggi, menyelamatkan tujuh puteri dan mengalahkan raksasa dan semua cabaran itu dapat diatasinya
Persoalan
Persoalan keberanian anak raja menempuh cabaran
Indera Nata seorang yang sangat berani kerana binatang-binatang buas dapat ditewaskannya sehingga Indera Jenaka selamat daripada dimakan oleh binatang buas
Persoalan kehebatan dan kesaktian anak raja/ bangsawan
Indera Jenaka juga hairan apabila melihat Indera Nata dapat bercakap dengan binatang-binatang buas itu
Persoalan patuh pada arahan raja
Inderanata patuh pada arahan Raja Rom supaya mencari gajah bergadingkan emas
Persoalan kebijaksanaan untuk mendapat sesuatu yang dihajati
Tuan Puteri memberitahu jika raksasa ingin melihat hati mereka besar, mereka mencadangkan raksasa mencari gajah bergadingkan emas supaya hati mereka cepat membesar
Persoalan tipu muslihat untuk menyelamatkan diri
Indera Nata dan tuan puteri mengambil kesempatan apabila raksasa mencari kijang emas dengan menunggang gajah serta membawa segala peralatan yang terdapat di mahligai bersamanya
Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
Bonda Indera Nata menyatakan sepeninggalan Indera Nata hatinya tidak senang sehingga tidak dapat makan, minum dan tidur kerana sangat teringatkan anaknya.
Watak & perwatakan
Indera Nata
Seorang yang berani
Indera Nata dapat menewaskan binatang buas yang menyerang Indera Jenaka
Seorang yang patuh pada arahan
Indera Nata patuh pada perintah ayahandanya, raja Rom supaya mencari gajah bergadingkan emas
Seorang yang bijaksana
Indera Nata memperdayakan raksasa supaya mencarikannya gajah bergadingkan emas dan melarikan tujuh puteri ke Rom
Seorang yang baik hati
Indera Nata menyelamatkan tujuh puteri daripada menjadi mangsa raksasa dengan membawanya pulang ke Rom
Watak & perwatakan
 
Tuan Puteri Cendana Kesuma
Seorang yang petah berkata-kata
Tuan Puteri petah berkata-kata apabila bercakap dengan Indera Nata dan juga boleh berpantun
Seorang yang bijaksana
Tuan Puteri mencadangkan supaya raksasa mencari gajah bergadingkan emas supaya hatinya cepat membesar
Seorang yang penyayang
Tuan Puteri menangis kerana teringat akan allanad dan bondanya
Latar masa
7 hari 7 malam
Perjalanan Indera Nata pulang ke rumah bondanya bersama-sama tujuh puteri
Waktu siang
Merah Silu pergi ke tepi sungai dan ternampak banyak ikan
Waktu pagi
Raksasa keluar mencari kijang putih bertanduk emas
Waktu petang
Raksasa tidur
Waktu tengah malam
Indera Nata tiba di rumah bondanya bersama-sama tujuh puteri
Latar tempat
Negeri Rom (rumah Si batu Kembar)
Indera Jenaka menceritakan kepada ibu bapanya perihal Indera Nata yang sangat berani dan menyelamatkannya daripada dimakan binatang buas
Sebuah bukit tinggi
Tempat tinggal sepasang raksasa suami isteri di sebuah mahligai yang indah bersama-sama tujuh orang puteri yang ditawannya
Sebuah peti emas
Indera Nata disembunyikan oleh tuan puteri di dalam peti emas supaya tidak diketahui oleh raksasa
Rumah bonda Indera Nata
Indera Nata berjumpa dengan bondanya setelah pulang mengembara bersama-sama dengan gajah bergadingkan emas dan tujuh orang puteri
Latar masyarakat
Masyarakat bangsawan
Diwakili oleh Raja Rom, Tuanku Alam Syah, Indera Nata, Tuan Puteri Cenderawati dan Tuan Puteri Cendera Kesuma
Masyarakat yang berani
Indera Nata berani bertarung dengan binatang buas semasa menyelamatkan Indera Jenaka
Masyarakat yang patuh pada arahan
Indera Nata patuh pada arahan ayahandanya supaya mencari gajah bergadingkan emas
Masyarakat yang suka membantu
Indera Nata membentu menyelamatkan Indera Jenaka daripada dimakan oleh binatang buas
Masyarakat yang bijaksana
Indera Nata dan tuan puteri bijak memperdayakan raksasa sehingga dapat melepaskan diri
Nilai
Taat setia
Indera Nata taat pada perintah ayahandanya supaya mencari gajah bergadingkan emas
Baik hati
Indera Nata menyelamatkan tujuh puteri daripada menjadi tawanan dan makanan raksasa
Keberanian
Indera Nata berani bertarung dengan binatang buas semasa menyelamatkan Indera Jenaka
Bijaksana
Indera Nata dan tujuh puteri bijak memperdayakan raksasa sehingga mereka dapat melepaskan diri
Kasih sayang
Bonda Indera Nata tidak dapat tidur dan makan kerana teringat akan Indera Nata yang mengembara mencari gajah bergadingkan emas
Pengajaran
Kita hendaklah berani menghadapi cabaran agar kecelakaan dapat dielakkan
Indera Nata berani bertarung dengan binatang buas semasa menyelamatkan Indera Jenaka daripada dimakan binatang buas
Kita hendaklah taat pada perintah raja walaupun pekerjaan itu sukar
Indera Nata taat pada perintah ayahandanya supaya mencari gajah bergadingkan emas
Kita hendaklah membantu orang yang dalam kesusahan supaya beban mereka dapat diringankan
Indera Nata menyelamatkan tujuh puteri daripada menjadi tawanan dan makanan kepada raksasa
Kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah agar matlamat dapat dicapai
Indera Nata dan tujuh puteri bijak memperdayakan raksasa sehingga mereka dapat melepaskan diri daripada menjadi tawanan raksasa
Kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dihadapi
Indera Nata sanggup menghadapi pelbagai cabaran demi mencapai matlamaynya untuk mencari gajah bergadingkan emas
Gaya Bahasa
Bahasa klasik
Sebermula, hatta
Bahasa Istana
Tuanku, kakanda, anakanda
Puisi tradisional – pantun
Ikan pari bertelur beribu
Bertelur sejengkal juga
Hujan arah ke langit biru
Tawakalku dapat juga
Simile
Maka ia mendengar bunyi seperti ribut
Hiperbola
Gajah bergadingkan emas, kijang putih bertandukkan emas