Kata ganda kebiasaannya menunjukkan maksud banyak atau bilangan yang lebih daripada satu. Misalnya:-

 • bola-bola
 • kasut-kasut
 • lagu-lagu
 • pendapat-pendapat
 • gunung-ganang
 • kuih-muih
 • lauk-pauk
 • pelancong-pelancong

Jadi adalah SALAH jika kita menggunakan perkataan yang juga membawa atau tersedia maksud terkumpul atau banyak, contohnya:-

 • semua lauk-pauk
 • banyak gunung-ganang
 • setiap kuih-muih
 • sesetengah daripada kasut-kasut
 • setimbun bola-bola
 • beberapa orang pelancong-pelancong

Walau bagaimanapun, ada juga kata ganda yang hanya membawa maksud satu, atau tunggal. Jadi kata yang bermaksud banyak di depannya boleh digunakan. Contohnya :-

 • banyak kura-kura
 • sesetengah rama-rama
 • semua kupu-kupu
 • setiap labi-labi