Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudia jawab soalan-soalan yang berikutnya.

                Maka lalu Sultan Abdullah pun tukar dan ubah pakaian, lalu pergilah tanyakan Tuk Ca itu. 

Lalu Tuk Ca pun beroyatlah kepada Sultan Abdullah itu, “Tiada apa-apa yang lain yang raja aku suruh mari

ini sekali dengan raja-raja, menteri, hulubalang, pahlawan, rakyat sekalian, hendak mari ambil Tuan Puteri

Sa’dung, isteri kamu, itulah sahaja, kerana raja aku sangatlah berahi kepadanya. Maka jikalau kamu beri

Tuan Puteri Sa’dung, isteri kamu itu, nescaya senanglah kamu menjadi raja di negeri ini kerana raja aku

tiada berkehendak akan negeri, hanya berkehendak kepada Tuan Puteri Sa’dung, isteri kamu itu sahaja. Jika

kamu hendak senang, hantarlah isteri kamu itu turun.”

(Dipetik daripada prosa tradisional Hikayat Seri Kelantan, Antologi Harga Sebuah Lukisan, Tg. 3 DBP)

 1.          Apakah maksud baris beroyatlah kepada Sultan Abdullah di atas?

               A            Menyembah sultan

               B            Memberitahu sultan

               C            Memerintahkan sultan

               D            Memohon perkenan sultan

2.          Apakah yang dimahukan Tuk Ca daripada Sultan Abdullah?

               A            Tuk Ca mahukan Sultan Abdullah menyerahkan isterinya kepadanya.

               B            Tuk Ca mengugut mahu menyerang Kelantan.

               C            Tuk Ca mahu mengambil isteri Sultan Abdullah untuk rajanya.

               d             Tuk Ca mahu menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan.

3.          “Maka jikalau kamu beri Tuan Puteri Sa’dung, isteri kamu itu, nescaya senanglah kamu menjadi raja di negeri .

              Apakah maksud kata-kata itu?                                   

              A            Sultan Abdullah boleh memerintah  tanpa gangguan  jika menyerahkan isterinya.

              B            Raja Siam ingin menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan Sultan Abdullah.

              C            Tuk Ca cuba membuat ugutan terhadap Raja Siam.

              D            Bukti bahawa Tuan Puteri Sa’dung seorang yang bijak.

4.          Berikut merupakan bahasa istana kecuali..

               A            hulubalang

               B            sultan

               C            berahi

               D            rakyat

5.          Berdasarkan petikan di atas, apakah latar tempat berlakunya peristiwa itu?

               A            istana RajaSiam

               B            istana Sultan Abdullah

               C            bilik Tuan Puteri Sa’dung

               D            negeri Siam