Rancangan Pengajaran Komsas 1

Sila klik di “Rancangan Pengajaran Komsas 1” untuk mendapatkan bahan taklimat saya di Bahagian Teknologi Pendidikan Kelantan pada 26 dan 27 Februari 2012.