• Kereta baru ayah telah dicuri orang.  X (SALAH)
  • Dia baru tiba dari Kota Bharu. / (BETUL)
  • Rumah baharu ayah telah dimasuki pencuri. / (BETUL)
  • Baharu petang tadi dia meninggal dunia. X (SALAH)
  • Baharu-baharu ini cikgu terpilih sebagai salah seorang pembentang kertas kerja. X (SALAH)
  • Baharu-baharunya buku kepunyaan cikgu. / (BETUL)

Rasa-rasa cikgu, apabila menilai ayat-ayat di atas, pelajar-pelajar semakin dapat membezakan makna dan penggunaan kata ‘baharu’ dan ‘baru’ dalam bahasa Melayu.

SEBENARNYA kata ‘baharu’ bermaksud benda/perkara yang belum digunakan, masih suci/bersih atau lebih jelas kata antonimnya ialah buruk/lama iaitu golongan kata adjektif.

MANAKALA kata ‘baru’ sesuai dirujuk sebagai jangka masa atau menunjukkan masa ‘yang terdekat’.