Biasakah awak temukan frasa seperti di atas? Apakah komen awak tentang frasa seperti di atas? Betul atau salah? …. saya tidak pasti…!

Cuba lihat frasa-frasa yang hampir sama seperti frasa di atas. Antaranya:-

 • Gas-gas yang terhasil daripada tindak balas kimia itu adalah seperti gas oksigen, gas hidrogen dan gas karbon dioksida.
 • Angin-angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa amat menyamankan.
 • Sukar untuk kita menghirup udara-udara bersih di kawasan ibu kota.
 • Air-air yang digunakan oleh penduduk kampung dikatakan kurang bersih.
 • Pasir-pasir yang dijual itu biasanya disedut dari dasar sungai.

5 baris ayat contoh di atas merupakan ayat yang tidak gramatis kerana penggunaan frasa yang dicondongkan tulisannya. Kenapa?

SEBENARNYA frasa-frasa tersebut tidak gramatis kerana setiap kata yang telah membawa maksud/makna banyak/jamak tidak boleh digandakan lagi. Tujuan kita menggandakan setiap patah kata pun, tujuannya adalah untuk menunjukkan banyak. Jika kata tersebut telah membawa makna banyak, maka tidak payah lagi kita menggandakannya. SEPATUTNYA:-

 • Gas yang terhasil….
 • Angin yang bertiup…..
 • … menghirup udara bersih…
 • Air yang digunakan…
 • Pasir yang dijual…..
 • Asap hitam….