Dua buah pasukan bimbingan cikgu layak mewakili SBP Zon Timur ke peringkat kebangsaan di STF…