Pagi tadi cikgu ada menerima SMS daripada Norhashimah, katanya dari Sarawak yang bertanyakan masalah penggunaan partikel ‘kah’ dalam ayat tanya.

JAWAPANNYA:-

 • Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sama ada tempat, benda, cara, sebab dan sebagainya.
 • Ayat tanya biasanya menggunakan kata ganti tanya seperti:
 1. apa  > menanyakan benda atau binatang
 2. siapa  > menanyakan manusia
 3. mana  > menanyakan tempat
 4. berapa  > menanyakan jumlah
 5. mengapa  > menanyakan sebab
 6. bagaimana  > menanyakan cara

Kebiasaannya ayat tanya disertakan dengan partikel ‘kah’ untuk menjelaskan maksud dan penggunaan partikel ‘kah’ sebenarnya tidaklah WAJIB. Cuma jika disertakan ‘kah’, ayat tanya tersebut menjadi lebih sempurna.

CONTOH AYAT TANYA:-

 • Siapakah nama awak?   √
 • Siapa nama awak?  √
 • Siapa nama awakkah?  X

HARUS diingat partikel ‘kah’ TIDAK boleh diletakkan di akhir atau penghujung ayat.