Perkataan yang bermula dengan huruf depan ‘w’ apabila menerima imbuhan awalan meN-, huruf ‘w’ itu akan dikekalkan. Hal ini demikian akan melahirkan perkataan-perkataan seperti:-

  • wujud  > mewujudkan
  • wajar  > mewajarkan
  • wara-wara  > mewara-warakan
  • wali  > mewalikan
  • wajib  > mewajibkan
Advertisement