• Kejadian pada petang kelmarin itu membawa kepada penemuan bukti-bukti penting kes itu.
  • Sepatutnya kita menjauhi perkara yang membawa kepada kemaksiatan.

Kedua-dua baris ayat di atas menggunakan frasa ‘membawa kepada’ yang menjadikan ayat tersebut TIDAK gramatis.

Kata ‘membawa’ ialah kata kerja transitif(KKT) yang wajib diikuti objek(kata nama), sedangkan kata selepas ‘membawa’ dalam ayat-ayat tersebut diikuti kata ‘kepada’ iaitu sejenis kata sendi.

RUMUS = KKT → OBJEK (KN)

SEPATUTNYA:-

  • Kejadian pada petang kelmarin itu membawa(KKT)  penemuan(KN)bukti-bukti penting kes itu.
  • Sepatutnya kita menjauhi perkara yang membawa(KKT) kemaksiatan(KN).