Archive for April 21, 2012


Budaya…?

Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya ialah satu entiti keseluruhan yang kompleks dan dirangkumi dengan aspek-aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, norma, adat resam dan kemahiran-kemahiran lain serta kebiasaan yang diwarisi dan dipraktis oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Ma’rof Redzuan dan rakan-rakan (2001), menghuraikan budaya sebagai fabrik masyarakat yang mengikat ahli-ahli masyarakat dan institusinya melalui satu set matlamat dan nilai yang disediakan oleh budaya masyarakat itu sendiri atau lebih dikenali sebagai “concensual dan holistic”.

Menurut Garratt (1990), budaya ialah cara kita membuat sesuatu perkara dalam persekitaran yang sedia ada.

Serba-serbi adat dan budaya…

Perkataan ‘serba’ membawa maksud semuanya atau seluruhnya ataupun segala-galanya. Contoh penggunaan dalam ayat adalah seperti berikut:-

  • Pelajar berpakaian serba putih.
  • Serba jenis makanan terhidang di meja itu.

Sedikit kekeliruan berlaku apabila sesetengah pengguna bahasa kurang pasti sama ada kata ‘serba’ berkenaan perlu dieja rapat atau berasingan dengan perkataan lain, misalnya serba serbi, serbaneka dan lain-lain. 

Untuk pengetahuan pembaca sekalian, kata ‘serba’ hendaklah dieja berasingan dengan perkataan lain kecuali kata serba-serbi (kata ganda) dan serbaneka yang telah digugurkan fonem ‘a’.

  • serba biru
  • serba tahu
  • serba salah
  • serba sedikit
  • serba guna
  • serba satu

HANYA DUA ‘serba’ yang dieja bercantum atau rapat, iaitu:-

  • serbaneka > asalnya serba aneka > tetapi fonem ‘a’ dalam kata aneka telah digugurkan.
  • serba-serbi > kata ganda berirama