Serba-serbi adat dan budaya…

Perkataan ‘serba’ membawa maksud semuanya atau seluruhnya ataupun segala-galanya. Contoh penggunaan dalam ayat adalah seperti berikut:-

  • Pelajar berpakaian serba putih.
  • Serba jenis makanan terhidang di meja itu.

Sedikit kekeliruan berlaku apabila sesetengah pengguna bahasa kurang pasti sama ada kata ‘serba’ berkenaan perlu dieja rapat atau berasingan dengan perkataan lain, misalnya serba serbi, serbaneka dan lain-lain. 

Untuk pengetahuan pembaca sekalian, kata ‘serba’ hendaklah dieja berasingan dengan perkataan lain kecuali kata serba-serbi (kata ganda) dan serbaneka yang telah digugurkan fonem ‘a’.

  • serba biru
  • serba tahu
  • serba salah
  • serba sedikit
  • serba guna
  • serba satu

HANYA DUA ‘serba’ yang dieja bercantum atau rapat, iaitu:-

  • serbaneka > asalnya serba aneka > tetapi fonem ‘a’ dalam kata aneka telah digugurkan.
  • serba-serbi > kata ganda berirama