Pendahuluan:-

 • Belakangan ini kita sering disogokkan dengan segala macam berita tentang kemusnahan alam dan persekitarannya sehingga menimbulkan ancaman kepada kehidupan makhluk Tuhan termasuklah manusia yang dikatakan khalifah alam buana ini.
 • Secara sedar atau tidak, tangan-tangan manusialah yang begitu ghairah menjadi perencana kemusnahan alam lantaran memuaskan nafsu yang gelojoh dan tamak haloba.
 • Daripada penerokaan tanah, penggalian perut bumi, penggondolan gunung-ganang, penambakan sungai, penebangan hutan dan segala macam lagi angkara manusia, semuanya akan berakhir dengan kemusnahan yang mutlak.
 • Atas nama pembangunan, kita sanggup mengorbankan khazanah kurniaan Tuhan. Contohnya, kita dapat mengukur, menilai dan merumus  betapa banyaknya kesan negatif  yang terbit daripada aktiviti pembalakan yang tidak terkawal.

Isi-isi: (Kesan-kesan pembalakan yang tidak terkawal)

Kesan Kepada Negara:-

 • Negara akan menghadapi masalah kekurangan sumber hutan dan sesetengahnya akan menghadapi kepupusan.
 • Negara akan mengalami defisit dari segi pendapatan hasil eksport.
 • Negara akan menghadapi kekurangan bahan mentah untuk kegiatan pembangunan negara.
 • Negara akan menghadapi masalah ekonomi dan pengangguran.
 • Industri pelancongan negara terjejas.

Kesan Kepada Alam Sekitar:-

 • Peningkatan suhu secara ekstrim.
 • Peningkatan kes pencemaran alam sekitar.
 • peningkatan kejadian banjir kilat.
 • Kejadian hakisan dan tanah runtuh semakin berleluasa.
 • Kemusnahan habitan flora dan fauna.
 • Menjejaskan keindahan alam semula jadi.

Kesan Kepada Manusia dan Kehidupan:-

 • Meningkatnya gejala penyakit dalam kalangan masyarakat.
 • Menjejaskan pendapatan penduduk.
 • Menjejaskan kualiti hidup.
 • Meningkatnya kos sara hidup dan perubatan.
 • Generasi muda tidak berpeluang menikmati keindahan hutan dan alam kerana mengalami kemusnahan.

Penutup:-

 • Semua pihak perlu memainkan peranan secara aktif.
 • Tidak hanya bergantung kepada pihak berkuasa.
 • Setiap tindakan yang diambil hendaklah dijalankan secara serius dan istiqamah.
 • Genggam bara api biar sampai jadi arang.
Advertisement