PEPERIKSAAN PENGGAL KE-2 2012

1. Ariesya mengambil …………………. lalu melukiskan corak bunga pada kain putih itu.

 • A  conteng
 • B  canting
 • C  cantil
 • D  cantis

2. Emak sedang ………………………… padi yang lembab itu di kawasan yang lapang.

 • A  menampi
 • B  menjerang
 • C  menuai
 • D  menjemur

3. Kita mesti ………………………. ketika berbelanja, lebih-lebih lagi pada zaman inflasi ini.

 • A  berhemat
 • B  berhemah
 • C  berwaspada
 • D  berjaga-jaga

4. Peraturan pemakaian tali pinggang keledar bagi penumpang kereta telah di ………………… bermula Januari 2009.

 • A  digubal
 • B  diumumkan
 • C  dikuatkuasa
 • D  berkuat kuasa

5. Pesalah trafik itu menjadi ………………….. apabila anggota polis meminta lesen memandu.

 • A  gamam
 • B  gagap
 • C  gaman
 • D  gundah

6. Buku Modul BM itu ……………………. pelbagai topik sama ada topik tingkatan 1, 2 atau tingkatan 3.

 • A  menjelaskan
 • B  merangkumkan
 • C  mewar-warkan
 • D  menampil

7. Nana kerap terkenang ………………. peristiwa suka duka ketika menuntut di UPM.

 • A  terhadap
 • B  pada
 • C  akan
 • D  dengan