• Membantu meningkatkan perkembangan industri negara.
  • Membantu melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara.
  • Meningkatkan imej negara di mata dunia.
  • Menggalakkan perkembangan industri pelancongan.
  • Membantu mengatasi masalah pengangguran.
  • Meningkatkan semangat patriotik terhadap negara.
  • Mengurangkan kos perbelanjaan individu, keluarga dan negara.
  • Mengurangkan jumlah import negara.
  • Mengurangkan kebergantungan negara terhadap negara luar.
  • Membantu negara menjadi negara pengeksort produk tertentu.