Tidak semua perkataan boleh digandakan bagi menyatakan maksud banyak atau lebih daripada satu. Bagi perkataan-perkataan (kata nama) yang sudah menunjukkan jumlah yang banyak atau tidak dapat dikira jumlahnya, tidak wajar menerima bentuk gandaan. Sila lihat contoh kesalahan kata nama yang digandakan di bawah:-
 •  air-air
 • wang-wang
 • serbuk-serbuk > serbuk-serbuk tepung
 • lumpur-lumpur
 • api-api
 • asap-asap
 • gas-gas
 • udara-udara
 • angin-angin
 • hujan-hujan
 • padi-padi
 • beras-beras
 • awan-awan

Contoh kesalahan penggunaan kata ganda dalam ayat:-

 • Pihak urus setia telah menyediakan air-air minuman untuk para peserta larian 1Malaysia.
 • Asap-asap kilang boleh mencemarkan alam sekitar.
 • Lumpur-lumpur yang terkena baju saya sukar untuk dibersihkan.
 • Wang-wang simpanan saya telah dicuri orang.