• GOLONGAN KARYAWAN
 1. Mereka perlu turun padang menjalankan kempen kepada golongan masyarakat seperti mengadakan ceramah, pameran, diskusi, jualan murah karya sastera.
 2. Mereka perlu mendekati golongan pembaca untuk mengetahui cita rasa dan kecenderungan serta minat agar karya yang dihasilkan itu menepati kehendak masyarakat.
 3. Mereka perlu meningkatkan kualiti karya yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan semasa.
 4. Mewujudkan persatuan karyawan yang bertanggungjawab menjaga kebajikan mereka.
 • PIHAK KERAJAAN
 1. Menguatkuasakan undang-undang hak cipta dengan lebih berkesan agar masalah cetak rompak serta kualiti karya sentiasa terjamin.
 2. Mengecualikan cukai terhadap hasil karya agar harga sesebuah karya lebih murah dan lebih kompetetif.
 3. Mengurangkan harga kertas dan bahan-bahan percetakan.
 4. Melancarkan kempen membaca dalam kalangan masyarakat.
 5. Memperbanyak penubuhan perpustakaan awam terutamanya di luar bandar.
 6. Menyediakan insentif menarik kepada golongan karyawan yang aktif menulis karya sastera.
 7. Mewujudkan kedai buku 1Malaysia yang menjual buku sastera dengan lebih murah.
 8. Menubuhkan outlet karya sastera di semua pejabat kerajaan.
 9. Menggalakkkan kakitangan awam membaca dan membeli karya sastera.
 10. Memperkenalkan skim potongan harga kepada golongan pekerja awam.
 • GOLONGAN PELAJAR
 1. Menggiatkan lagi Program Nilam dalam kalangan pelajar.
 2. Mewajibkan subjek sastera kepada golongan pelajar tertentu.
 3. Kempen kesedaran perlu dilaksanakan di peringkat sekolah.
 4. Memperbanyak karya sastera di perpustakaan sekolah.
 5. Menjadikan karya sastera sebagai bahan kajian kepada pelajar.
 6. Menjadikan sesetengah karya sastera yang sesuai sebagai buku teks sekolah.
 • GOLONGAN MASYARAKAT
 1. Menjadikan hobi membaca karya sastera dalam kehidupan seharian.
 2. Menjadi contoh teladan kepada golongan muda.
 3. Menyediakan peruntukan khusus setiap bulan untuk membeli karya sastera.
 4. Memberikan galakan kepada anak-anak supaya membaca karya sastera yang sesuai di samping minat lain.
 5. Menjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup.