ANALISIS SOALAN NOVEL BERDASARKAN PERCUBAAN SPM 2012
NEGERI
4(a) – 7 markah
4(b) – 8   markah
KELANTAN
Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan ketabahan watak dalam menghadapi dugaan
Huraikan latar masyarakat dalam dua buah novel
TERENGGANU
Huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel
Satu latar masyarakat dalam dua buah novel
PAHANG
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut.
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut
JOHOR
Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada   novel tersebut.
SELANGOR
Huraikan dua latar tempat beserta peristiwa
Dua teknik plot dalam sebuah novel
NEGERI SEMBILAN
Kesesuaian pemilihan judulsesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.  Buktikan
Berdasarkan sebuah novel,  huraikan tiga latar masyarakat
MELAKA
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan temayang terdapat dalam novel tersebut.
Jelaskan satu nilai ketabahanyang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.
PERAK
Cabaran yang dihadapi oleh watak utama
Berdasarkan dua buah novel,  satupengajaran
KEDAH
Peleraian cerita (plot)
pengajaran
PERLIS
Huraikan tema sebuah novel
Berdasarkan dua buah novel,  satulatar tempat
SARAWAK
Kuching
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan beberapaperistiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut.
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menangani satu konflikyang dihadapi dalam setiap novel
YIK
Dua konflik yang dihadapi olehwatak utama dan cara watak menyelesaikannya
Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa yang memaparkan kasih sayang
PULAU PINANG
Dua contoh situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat
Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa mnunjukkan nilai kerjasama dalam novel:
MRSM
Jelaskan tema beserta huraian peristiwa
Berdasarkan dua buah novel.  Huraikan  satu  perwatakan watak sampingan
LABUAN
Latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satuperistiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel
Skor BH
Dua peristiwa yang menggambarkannilai kasih sayang
Berdasarkan sebuah novel,  huraikanlatar masyarakat
Times
Dua latar masyarakat yang mendatangkan keinsafan
Teknik penceritaan dalam dua buah novel
SBP
Pilih dua peristiwa menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu menarik perhatian anda
Berdasarkan dua buah novel,  huraikan satu latar masyarakat

(SUMBER : BLOG CIKGU ZAKI – BMSPM.NET)