• takzir = hukuman yang dijatuhkan atas budi bicara hakim kerana tidak terdapat dalam al-Quran/Hadis.
  • takzim = amat hormat, penuh hormat dan sopan.
  • takziah = pernyataan turut bersedih, belasungkawa.
  • takwim = kalendar
  • takyin = penerangan , penjelasan.
  • taksun = tak sesuai (Kelantan)
  • taksir = kira
  • tafsir = terjemahan
  • tabib = ahli dalam ilmu perubatan dan ubat-ubatan.
  • tabik = beri hormat.
  • tabuh = gendang, beduk.

 

Advertisement