Category: EH SALAH TU…!


Soalan BM(1) mengundang masalah lagi. Banyak juga timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan ibu bapa, guru mahupun pelajar yang merupakan calon PMR 2012. Kesilapan seperti ejaan memberikan gambaran bahawa pihak LPM cuai dalam penyediaan dan penggubalan sesuatu item soalan. Diharapkan pihal LPM lebih berhati-hati pada masa hadapan.

Contoh kesilapan ejaan yang terdapat dalam soalan BM(1) ialah penggunaan ejaan bagi kata terperdaya yang dieja sebagai terpedaya dalam soalan…? Kesilapan mudah seperti ini tidak seharusnya berlaku.

Kata terperdaya jika dirujuk kepada Kamus Dewan Edisi Keempat, muka surat 321, berasal daripada kata dasar ‘daya’ yang bermaksud kekuatan, tenaga, keupayaan dan kemampuan. Maksud ke-2 kata daya ialah akal, ikhtiar, jalan (untuk sesuatu). Kata ‘daya’ juga membawa maksud muslihat, tipu.

Cikgu akan senaraikan kata ‘daya’ yang berlainan bentuk seperti yang terdapat dalam Kamus Dewan Edisi Ke-4, iaitu:-

 • daya 1 – kekuatan, tenaga, kemampuan > daya pengeluaran
 • daya 2 – akal, ikhtiar, jalan > seribu daya
 • daya 3 – muslihat, tipu > tipu daya, memperdaya
 • memperdayai – menipu
 • mendayai – menipu, mempengaruhi
 • terdaya – termampu
 • terperdaya – terkena tipu daya
 • kedayaan – kebolehan membuat sesuatu

Selepas dibuat semakan, tidak wujud sama sekali perkataan ‘terpedaya’ dalam helaian muka surat kamus rujukan tersebut. Perkataan yang ada ialah ‘terperdaya’ iaitu kata dasar ‘daya’ digunakan bersama dengan imbuhan awalan ‘ter-‘ dan juga ‘per-‘ (ter + per + daya > terperdaya).

Ringkaskan cerita, ejaan perkataan ‘terpedaya’ yang terdapat dalam soalan BM(1) 2012 itu SALAH dan sepatutnya ditulis ‘terperdaya’.

Advertisement

Kering-kontang…?

Hari ini cikgu mahu mengutarakan satu lagi kes yang masih memeningkan kepala sesetengah pelajar mahupun guru sendiri. Kes yang mahu cikgu utarakan ialah ejaan bagi frasa kering-kontang, adakah dieja dengan bersertakan tanda sempang ataupun tidak. Begini ceritanya….

MUDAH sahaja penyelesaiannya:

 • Kering-kontang BUKANNYA kata ganda kerana perkataan kedua iaitu ‘kontang’ mempunyai maksud tersendiri iaitu tiada air, sangat kering.
 • Jika BUKAN kata ganda, maka ejaan kering-kontang SEPATUTNYA ‘kering kontang’.
 • Hanya kata ganda sahaja yang boleh menggunakan tanda sempang, seperti:-
 1. kuih-muih > muih tiada makna
 2. lauk-pauk > pauk tiada makna
 3. gunung-ganang > ganang tiada makna

KESIMPULANNYA:-

 1. Kering-kontang  X
 2. Kering kontang  √

Esei lemah…?

Biasakah awak temukan frasa seperti di atas? Apakah komen awak tentang frasa seperti di atas? Betul atau salah? …. saya tidak pasti…!

Cuba lihat frasa-frasa yang hampir sama seperti frasa di atas. Antaranya:-

 • Gas-gas yang terhasil daripada tindak balas kimia itu adalah seperti gas oksigen, gas hidrogen dan gas karbon dioksida.
 • Angin-angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa amat menyamankan.
 • Sukar untuk kita menghirup udara-udara bersih di kawasan ibu kota.
 • Air-air yang digunakan oleh penduduk kampung dikatakan kurang bersih.
 • Pasir-pasir yang dijual itu biasanya disedut dari dasar sungai.

5 baris ayat contoh di atas merupakan ayat yang tidak gramatis kerana penggunaan frasa yang dicondongkan tulisannya. Kenapa?

SEBENARNYA frasa-frasa tersebut tidak gramatis kerana setiap kata yang telah membawa maksud/makna banyak/jamak tidak boleh digandakan lagi. Tujuan kita menggandakan setiap patah kata pun, tujuannya adalah untuk menunjukkan banyak. Jika kata tersebut telah membawa makna banyak, maka tidak payah lagi kita menggandakannya. SEPATUTNYA:-

 • Gas yang terhasil….
 • Angin yang bertiup…..
 • … menghirup udara bersih…
 • Air yang digunakan…
 • Pasir yang dijual…..
 • Asap hitam….

Baharu / Baru…?

 • Kereta baru ayah telah dicuri orang.  X (SALAH)
 • Dia baru tiba dari Kota Bharu. / (BETUL)
 • Rumah baharu ayah telah dimasuki pencuri. / (BETUL)
 • Baharu petang tadi dia meninggal dunia. X (SALAH)
 • Baharu-baharu ini cikgu terpilih sebagai salah seorang pembentang kertas kerja. X (SALAH)
 • Baharu-baharunya buku kepunyaan cikgu. / (BETUL)

Rasa-rasa cikgu, apabila menilai ayat-ayat di atas, pelajar-pelajar semakin dapat membezakan makna dan penggunaan kata ‘baharu’ dan ‘baru’ dalam bahasa Melayu.

SEBENARNYA kata ‘baharu’ bermaksud benda/perkara yang belum digunakan, masih suci/bersih atau lebih jelas kata antonimnya ialah buruk/lama iaitu golongan kata adjektif.

MANAKALA kata ‘baru’ sesuai dirujuk sebagai jangka masa atau menunjukkan masa ‘yang terdekat’.

Pengguna bahasa Melayu cenderung menggunakan kata pemeri ‘adalah’ di depan kata kerja, contohnya:-

 • adalah berasaskan (kk)
 • adalah merujuk (kk)
 • adalah dibuat/diperbuat (kk)
 • adalah digalakkan (kk)
 • adalah melambangkan (kk)
 • adalah menjadi (kk)
 • adalah merupakan (kk)
 • adalah tertakluk (kk)
 • adalah dinasihati (kk)
 • adalah berdasarkan (kk)

Semua bentuk frasa di atas adalah salah dan tidak gramatis. Sebenarnya kata pemeri ‘adalah’ hanya digunakan di depan kata adjektif dan di depan kata sendi nama, contohnya:-

 • adalah cantik
 • adalah sangat murah
 • adalah untuk
 • adalah kerana
 • adalah dari
 • adalah daripada

Sering sangat berlaku kekeliruan ketika mengeja sesetengah perkataan. Hal ini bukan sahaja terjadi kepada para pelajar bahkan masyarakat umum juga. Disebabkan sikap memandang mudah, maka gejala sebegini terus berlaku. Para pelajar dan anggota masyarakat pengguna bahasa mestilah prihatin dan peka akan sistem ejaan bahasa Melayu yang telah lama digubal. Antara contoh kesalahan ejaan yang lumrah terjadi ialah:-

 1. merbahaya sepatutnya > berbahaya
 2. tauladan sepatutnya > teladan
 3. keretapi sepatutnya > kereta api
 4. aturcara sepatutnya > atur cara
 5. mendokong sepatutnya > mendukung
 6. mempastikan sepatutnya > memastikan
 7. mengkebumikan sepatutnya > mengebumikan
 8. menyonteng sepatutnya > menconteng
 9. menyintai sepatutnya > mencintai
 10. mensasarkan sepatutnya menyasarkan
 11. kasih-sayang sepatutnya > kasih sayang
 12. jawatan kuasa sepatutnya > jawatankuasa
 13. keibu-bapaan sepatutnya > keibubapaan
 14. lebuhraya sepatutnya > lebuh raya
 15. mempastikan sepatutnya > memastikan
 16. anti-dadah sepatutnya > antidadah
 17. ko-kurikulum sepatutnya > kokurikulum
 18. perlantikan sepatutnya > pelantikan
 19. urusetia sepatutnya > urus setia
 20. perabut sepatutnya > perabot
 21. pelakun sepatutnya > pelakon
 22. tips sepatutnya > tip
 23. Ramadhan sepatutnya > Ramadan
 24. hajjah sepatutnya > hajah
 25. beterbangan sepatutnya > berterbangan
 26. jurukur sepatutnya > juruukur
 27. mampan sepatutnya > mapan
 28. muslimah sepatutnya > muslimat
 29. juru wang sepatutnya > juruwang
 30. ilmuan sepatutnya > ilmuwan

dan banyak lagi…….

Jika diteliti dan dibandingkan bahasa Melayu yang digunakan semasa berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang dipelajari di bilik darjah, banyak sekali perbezaannya sama ada dari segi tatabahasa, ejaan mahupun dari segi makna. Percaya atau tidak?

Di bawah ini akan cikgu cuba berbicara tentang perbezaan ejaan perkataan yang sehingga kini masih mengelirukan semua pihak, terutama pelajar.

 1. mertua @ mentua > yang digunakan di bilik darjah ialah mentua.
 2. guris @ gores > gores yang betul.
 3. mustika @ mestika > mestika yang betul.
 4. istirehat @ istirahat > istirahat yang betul.
 5. merbahaya @ berbahaya > berbahaya yang betul.
 6. kerinting @ keriting > keriting yang betul.
 7. serunding @ serondeng > serondeng yang betul.
 8. pensil @ pensel > pensel yang betul.
 9. mendokong @ mendukung > mendukung yang betul.
 10. kekanda @ kakanda > kakanda yang betul.
 11. tips @ tip > tip yang betul.
 12. sireh @ sirih > sirih yang betul.
 13. selsema @ selesema > selesema yang betul.
 14. agen @ ejen > ejen yang betul.
 15. cincang @ cencang > cencang yang betul.

mendokong / mendukung…?

Baca surat khabar Utusan Malaysia Jumaat, 4 Februari 2011? Jika membacanya, sudah pasti akan terlihat tajuk besar di muka surat 2 yang ditulis sebegini…

PM berharap Tahun Arnab bawa limpahan kejayaan dan ekonomi

Mendokong agenda nasional

Cikgu tidak mahu bercerita tentang artikel yang tertulis itu, cuma yang mahu diutarakan di sini ialah penggunaan perkataan ‘mendokong’, sama ada betul ataupun salah? Adakah perkataan ‘mendokong’ wujud dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu? Untuk mendapat kepastian, cikgu telah membuat rujukan menggunakan Kamus Dewan edisi ke-4. Pada muka surat 359, terdapat kata ‘dokong’ yang membawa makna sejenis buah seperti langsat! Itu sahaja, tidak ada makna lain. Jadi, jika begitu maksud kata ‘mendokong’ ialah ‘menglangsat’? Apakah jadah perkataan ini?

 • SEBENARNYA kata mendokong itu tidak betul dan sepatutnya ditukar menjadi mendukung.
 • Mendukung membawa maksud membawa, memikul, menyokong, memperkukuh, menegakkan dan lain-lain.
 • Jadi peringatan buat penulis-penulis berita, jangan sesedap saja menggunakan sesuatu perkataan dalam setiap penulisan berita.

Ejaan kk dan k…?

Cikgu ada banyak menerima pertanyaan tentang ejaan sesuatu perkataan yang melibatkan kk dan k. Banyak pelajar yang masih keliru dengan penggunaan kk dan juga k.  Di mana nak guna kk dan di mana pula nan guna k?

SEBENARNYA begini, Untuk memudahkan pelajar faham dan tidak mungkin keliru lagi adalah berdasarkan pegangan mudah di bawah:-

 • kk biasanya digunakan kepada kata kerja (KK), contohnya:
 1. menggalakkan, digalakkan,
 2. membanyakkan, dibanyakkan,
 3. mendudukkan, didudukkan,
 4. meletakkan, diletakkan
 5. menembakkan, ditembakkan
 • k biasanya digunakan kepada kata nama (KN), contohnya:
 1. galakan, penggalakan
 2. kebanyakan
 3. kedudukan, pendudukan
 4. peletakan,
 5. tembakan