Assalamualaikum pelajar 3 Alpha,

Pada hari ini anda ditugaskan untuk membuat kajian tentang novel 6:20. Anda dikehendaki menulis catatan tentang:-

  • Tema
  • Persoalan-persoalan
  • Nilai murni dan pengajaran
  • Latar tempat dan masyarakat

Catatan-catatan yang dibuat itu mestilah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang diketengahkan oleh penulis.