ANALISIS KEKERAPAN JUDUL KOMSAS PERCUBAAN SPM ANTARA NEGERI TAHUN 2012
 
 SOALAN 2(b) – Cerpen dan Drama
JUDUL
Kekerapan dipilih
CATATAN
Cerpen Hutan Rimba (T5)
√√√√
Cerpen Pahlawan Buntung (T5)
√√√
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)
√√√
Telah keluar Jun 2012
Cerpen Penanggungan (T5)
√√
Cerpen Idola (T5)
√√
Cerpen Ibu dan Ceper (T4)
√√
Cerpen Mellisa (T4)
SOALAN 2(c) – Prosa Klasik
JUDUL
Kekerapan dipilih
CATATAN
Merah Silu (T4)
√√√√√
Hikayat Indera Nata (T4)
√√√√
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
√√√√
Hikayat Langlang Buana (T5)
√√
Hikayat Khoja Maimun (T5)
Opu Daeng Menambun (T5)
  
SOALAN 2(d) – Puisi
JUDUL
Kekerapan dipilih
CATATAN
Sajak Adat Sezaman (T4)
√√√
Telah keluar Jun 2012
Sajak Bangkitlah (T5)
√√√
Sajak Di Bawah Langit yang Sama (T5)
√√√
Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)
√√
Sajak Kecek V (T5)
√√
Syair Makna Riak (T4)
Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4)
Sajak Mahsuri (T4)
Sajak Harga Remaja (T4)
SOALAN 4 (a) & (b) – Novel
ASPEK KAJIAN SASTERA
Kekerapan dipilih
CATATAN
Latar tempat
√√√√
Latar masyarakat
√√√
Nilai tanggunjawab – peristiwa
√√√
Nilai kasih sayang – peristiwa
√√√
Tema
√√√
 Jun 2012
Peristiwa menarik
√√
Pengajaran
√√
 Jun 2012
Watak utama – konfrlik
√√
 Nov. 2011
Teknik plot
√√
Peleraian cerita
Kesesuaian judul dengan kandungan
Nilai kemanusiaan – umum
Persoalan – ketabahan watak utama
 Nov. 2011
Nilai kerjasama – peristiwa
Nilai keberanian
Watak sampingan – perwatakan
Watak utama – cabaran
Nilai ketabahan
(Sumber : Blog Cikgu Zaki – BMSPM.net)
Advertisement