Imbuhan apitan luas penggunaannya dalam bahasa Melayu kita. Cuma penggunaannya hendaklah diawasi agar tidak menimbulkan kesalahan pula. Imbuhan apitan seperti di atas boleh digunakan kepada semua jenis kata KECUALI ‘kata adjektif (KA).

memper  + KA + i  >  X

 • memper + cantik + i   > mempercantikki   X
 • memper + indah + i   > memperindahi   X
 • memper + lebar + i   > memperlebari   X
 • memper + luas + i   > memperluasi   X

memper + KA + kan  >   X

 • memper + kemas + kan   >  memperkemaskan   X
 • memper + dalam + kan   > memperdalamkan   X
 • memper + betul + kan   > memperbetulkan   X
 • memper + giat + kan   > mempergiatkan   X

diper + KA + i   >  X

 • diper + hebat + i   > diperhebati   X
 • diper + baharui + i   > diperbaharui   X
 • diper + banyak + i   > diperbanyakki   X
 • diper + besar + i   > diperbesari   X

diper + KA + kan   >   X

 • diper + kuat + kan   > diperkuatkan   X
 • diper + lemah + kan   > diperlemahkan   X
 • diper + laju + kan   > diperlajukan   X
 • diper + lambat + kan   > diperlambatkan   X

PEMBETULANNYA:-

 • mempercantik
 • memperindah
 • memperlebar
 • memperluas
 • memperkemas
 • memperdalam
 • memperbetul
 • mempergiat
 • diperhebat
 • diperbaharu
 • diperbanyak
 • diperbesar
 • diperkuat
 • diperlemah
 • diperlaju
 • diperlambat
Advertisement