1. Hatta (lalu/maka/kemudian dari)

  • Hatta beberapa lama Tuah menghilangkan diri, Jebat pun mula membuat angkara.

2. Kalakian (ketika itu)

  • Kalakian, Tuah dan empat bersaudara lain sedang berunding untuk belayar mencari ilmu.

3. Sebermula (pertama-tama/permulaan sesuatu kisah)

  • Sebermula, maka sampailah umurnya delapan belas tahun.

4. Arakian (arkian/sesudah itu/selepas itu)

  • Arakian, maka tersebutlah kisah sebuah negara yang rajanya baik pemerintahannya.

5. Syahadan (selanjutnya/lalu)

  • Syahadan datanglah kepada suatu hari, maka gajah itu pun sampailah.