Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri setakat November 2012 yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 27 Disember 2012 berkenaan penghuni penjara di Malaysia:-

  • Jumlah banduan: 37,947 orang
  • Jumlah penjara: 43 buah
  • Jumlah maksimum kapasiti 43 buah penjara: 50,700 orang banduan
  • 4 buah penjara mencapai kapasiti maksimum:
  1. Penjara Kajang
  2. Penjara Tawau
  3. Penjara Sandakan
  4. Penjara Kota Kinabalu
Advertisement