Tarikh 5 Disember setiap tahun ialah Hari Sukarelawan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Budaya kesukarelaan di negara kita semakin pudar dan perlu digilap segera.

Hakikatnya budaya sebegini sebenarnya menjadi amalan utama masyarakat kita sedikit masa dulu tetapi disebabkan pelbagai faktor, budaya ini semakin dilupakan.

Antara usaha dan langkah strategik yang komprehensif untuk menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam kegiatan kesukarelaan ialah:-

 • Membudayakan kegiatan kesukarelaan dalam kalangan masyarakat.
 • Meraikan sambutan  Hari Sukarelawan Antarabangsa di peringkat negara setiap tahun.
 • Media massa menjadi ejen aktif dalam mempromosikan aktiviti kesukarelaan.
 • Kerajaan perlu menggalakkan pihak swasta melaksanakan program kesukarelaan menerusi ‘tanggungjawab sosial korporat’ (CSR) seperti melibatkan kakitangannya dengan kerja kemasyarakatan.
 • Majikan sama ada kerajaan atau swata mestilah memberikan pengiktirafan terhadap pekerjanya yang aktif dalam kegiatan sukarela dalam bentuk hadiah, sijil anugerah, bonus dan sebagainya.
 • Pemberian cuti tanpa rekod yang dipohon oleh sukarelawan haruslah dipermudah.
 • Sumbangan bakti oleh sukarelawan perlu diambil kira dalam proses kenaikan pangkat, peluang melanjutkan pelajaran dan lain-lain.
 • Agensi kerajaan perlu menjana pertumbuhan organisasi sukarela dengan bantuan kewangan dan kemudahan prasarana.
 • Melaksanakan kempen kesedaran bermula seawal di peringkat sekolah rendah lagi.
 • Mewujudkan pertubuhan bercorak kesukarelawan di sekolah dengan lebih banyak.
 • Memupuk semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat tidak mengira perbezaan yang wujud.
 • Kepimpinan melalui teladan; para pemimpin juga mestilah menonjolkan teladan yang baik, seperti terlibat secara aktif.

Mercy Malaysia berbakti di mana saja...?

Advertisement