Archive for Februari 5, 2010


TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010

NAMA PEPERIKSAAN

TARIKH PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2010

Sijil Pelajaran Malaysia (ULANGAN)

22 – 23 Jun

Sijil Tinggi Agama Malaysia (LISAN)

12- 13 Julai

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

21 – 23 September

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

5 – 7 Oktober dan 11 – 12 Oktober

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 18 – 20 Oktober dan 26 – 27 Oktober

Sijil Pelajaran Malaysia (AMALI)

19 – 21 Oktober

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 22 November – 16 Disember
Advertisement

Kata dirgahayu ialah kata yang berasal daripada sastera lama yang bermaksud harapan atau moga-moga lanjut usia serta panjang umur. Kata ini biasanya digunakan kepada raja yang memerintah.

Diskriminasi pula bermaksud perbuatan yang membeza-bezakan seperti warna kulit, keturunan dan lain-lain. Diskriminasi juga boleh diertikan sebagai tindakan yang berat sebelah atau tidak adil.

Manakala dualisme bermaksud  fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dengan kejahatan.