Bertujuan untuk memperincikan pencapaian gred A calon yang mencapai tahap yang sangat cemerlang.

MARKAH GRED SEDIA ADA GRED BARU
90 – 100 1A

 

A+
80 – 89 A
70 – 79 2A A-
65 – 69 3B B+
60 – 64 4B B
55 – 59 5C C+
50 – 54 6C C
45 – 49 7D D
40 – 44 8E E
00 – 39 9G G