TEMA:

  • Sumbangan seseorang dan seniman melalui karyanya kepada kemajuan tanah air

Rangkap

Maksud


1


Pensyair memerikan Mahsuri  gadis yang sempurna rohani dan jasmaninya dengan keadaan pulau Langkawi.

Setelah Sumpah Mahsuri berakhir dikatakan telah menjadi Langkawi hidup dan maju.



2

Pensyair mengutarakan pendapat iaitu kisah Mahsuri bermula daripada khayalan seniman yang menggunakan keindahan bahasanya menjadikan kisah Mahsuri tetap kekal mewarnai dunia sastera tanah air. Pensyair juga menyanjung jasa Mahsuri kerana telah menjadikan nama Langkawi terkenal seluruh dunia.

Kisah Mahsuri sebagai sebuah karya sastera telah menyebabkan Langkawi menjadi maju dan tersohor.

Advertisements