Jabatan Perangkaan Negara

Penduduk (Kemas kini :31/07/2009)
Populasi 2007 2008 2009
Populasi (Dalam Juta) 27.17 27.73 28.31