Peribahasa ini membawa maksud orang yang dipandang hina oleh umum. Unsur gaya bahasa yang jelas kelihatan ialah sinkope iaitu kependekan kata. Contohnya:

  • tak    > kata penuhnya ialah tidak

Pesta Durian Farisian: Bergambar kenangan dengan durian...?

Pesta Durian Farisian: Bergambar kenangan dengan durian...?