Berdasarkan gambar (tidak disertakan), huraikan kepentingan penubuhan koperasi di sekolah. Panjang tidak lebih daripada 120 patah kata.

 • Tema: Koperasi
 • Tugasan: Kepentingan penubuhan koperasi di sekolah

Pendahuluan:

 1. AR: Boleh dikatakan hampir setiap sekolah mempunyai koperasi..
 2. AA: Banyak kepentingan penubuhan koperasi kepada warga sekolah terutamanya golongan pelajar.

Perenggan ke-2: (Isi pertama)

 1. AJ: Memudahkan pelajar mendapatkan barangan yang diingini
 2. AH: Pelajar tidak perlu keluar dari kawasan sekolah untuk …..
 3. AC: Contohnya, apabila seseorang pelajar memerlukan…

Perenggan ke-3 (Isi kedua)

 1. AJ: Kepentingan yang kedua ialah harga barangan yang dijual di koperasi biasanya lebih murah….
 2. AH: Hal ini demikian kerana setiap koperasi sekolah lebih mengutamakan kebajikan pelajar daripada mengaut untung yang banyak.
 3. AC:……..

Perenggan ke-4(Isi ketiga)

 1. AJ: Dengan penubuhan koperasi juga dapat memupuk minat untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam kalangan pelajar.
 2. AH: Pelajar dilatih tentang urusan jual beli, simpan kira dan membuat akaun …..
 3. UBI: Melentur buluh biarlah dari rebungnya …..

Perenggan ke-5(Penutup)

 1. AK: Kesimpulannya jelas terbukti bahawa penubuhan koperasi di sekolah banyak membawa kebaikan ….
 2. AP: Semua pelajar perlulah memanfaatkan penubuhan koperasi …..
 • 13 ayat X 9 patah kata = 117.
 • Biasanya setiap baris ayat mengandungi 7 – 10 patah kata.
 • AR = ayat rangsangan
 • AA = ayat arahan
 • AJ = ayat judul
 • AH = ayat huraian
 • AC = ayat contoh
 • UBI = ungkapan bahasa indah (peribahasa)
 • AK = ayat kesimpulan
 • AP = ayat penegasan