Antara soalan / tajuk soalan esei bahan rangsangan (Soalan B) ialah:

  • 2005: Kitar semula
  • 2006: Kebaikan bergotong-royong
  • 2007: Aktiviti sempena pesta flora
  • 2008: Kesan banjir
  • 2009: ?????