Pihak urusetia(A) mengekhaskan(B) beberapa buah(C) tempat letak kereta di kawasan ini untuk tetamu kehormat. Tiada kesalahan(D)

Jawapannya ialah A.

  • kata mengekhaskan(B) memang betul ejaannya bukannya mengkhaskan
  • urusetia sepatutnya diejakan …. urus setia.