Wang-wang(A) yang didermakan oleh jiran tetangga(B) itu akan digunakan untuk(C) perbelanjaan anaknya di universiti. Tiada kesalahan(D)

Jawapannya ialah A.

  • kata wang tidak boleh digandakan kerana telah membawa maksud banyak. Contoh kata yang segolongan dengan ‘wang’ ialah:-
  1. angin
  2. udara
  3. air
  4. gas
  5. manusia
  6. awan
  7. pasir dan lain-lain.