Semua kata di atas tergolong dalam kata majmuk. Untuk makluman juga, semua kata tersebut dieja secara salah.

SEBETULNYA:-

  • temubual  >  temu bual
  • temuduga  > temu duga
  • temujanji  > temu janji
  • temuramah  > temu ramah